Merbaha bu yazımızda size sunucu sanallaştırmada en çok kulanılan programlardan biri olan VMware içerisinde linux tabanlı bir işletim sistemi için en çok kullanılan SSH komularını sizlerle yaplaşacağım.
Bu komutlar size birçok alanda can kurtaran etkisi olacaktır.

[php]vim-cmd vmsvc/getallvms[/php]

Sunucuda kurulmuş aktif VDS’leri listelemenizi sağlar.

[php]vim-cmd vmsvc/power.off SMID getallvms [/php]

komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu durdurabilirsiniz.

[php]vim-cmd vmsvc/power.on SMID getallvms [/php]

komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu başlatabilirsiniz

[php]vim-cmd vmsvc/power.reboot SMID[/php]

getallvms komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu restart edebilirsiniz.

[php]vim-cmd vmsvc/destroy SMID[/php]

Sanal makina ID ‘si ile sanal sunucunuzu silebilirsiniz.

[php]vim-cmd solo/registervm /vmfs/vol/datastore/dir/vm.vmx[/php]

Sunucunuzda bulunan vmx uzantılı sanal sunucu diskini hypervisor’a kayıt eder.

[php]vim-cmd vmsvc/unregister SMID[/php]

Sanal sunucuyu hypervisor’dan siler.

[php]vim-cmd vmsvc/tools.install SMID[/php]

Sanal sunucu içerisinde vmware tools kurulumunu başlatır.

[php]vim-cmd hostsvc/net/info[/php]

Ana sunucunun network bilgilerini verir.

[php]chkconfig -l[/php]

Aktif uygulamaları durumlarıyla listeler.

[php]esxtop[/php]

Standart top komutunun vmware için uyarlanmış uygulamasını çalıştırır.

[php]vmkerrcode -l[/php]

Sanal makina kernel hatalarını listeler.

[php]esxcfg-nics -l[/php]

Ethernet kartlarını özellikleri ve aktiflikleriyle birlikte listeler.

[php]esxcfg-vswitch -l[/php]

Sunucu içindeki sanal switchleri gösterir.

[php]dcui[/php]

Standart login ekranı gibi arayüzü devreye sokar.

[php]vsish[/php]

VMWare interaktif shell’i açar.