Merbaha bu yazımızda size sunucu sanallaştırmada en çok kulanılan programlardan biri olan VMware içerisinde linux tabanlı bir işletim sistemi için en çok kullanılan SSH komularını sizlerle yaplaşacağım.
Bu komutlar size birçok alanda can kurtaran etkisi olacaktır.

vim-cmd vmsvc/getallvms

Sunucuda kurulmuş aktif VDS’leri listelemenizi sağlar.

vim-cmd vmsvc/power.off SMID getallvms 

komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu durdurabilirsiniz.

vim-cmd vmsvc/power.on SMID getallvms 

komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu başlatabilirsiniz

vim-cmd vmsvc/power.reboot SMID

getallvms komutuyla almış olduğunuz sanal makina id (SMID) numarasıyla sanal sunucunuzu restart edebilirsiniz.

vim-cmd vmsvc/destroy SMID

Sanal makina ID ‘si ile sanal sunucunuzu silebilirsiniz.

vim-cmd solo/registervm /vmfs/vol/datastore/dir/vm.vmx

Sunucunuzda bulunan vmx uzantılı sanal sunucu diskini hypervisor’a kayıt eder.

vim-cmd vmsvc/unregister SMID

Sanal sunucuyu hypervisor’dan siler.

vim-cmd vmsvc/tools.install SMID

Sanal sunucu içerisinde vmware tools kurulumunu başlatır.

vim-cmd hostsvc/net/info

Ana sunucunun network bilgilerini verir.

chkconfig -l

Aktif uygulamaları durumlarıyla listeler.

esxtop

Standart top komutunun vmware için uyarlanmış uygulamasını çalıştırır.

vmkerrcode -l

Sanal makina kernel hatalarını listeler.

esxcfg-nics -l

Ethernet kartlarını özellikleri ve aktiflikleriyle birlikte listeler.

esxcfg-vswitch -l

Sunucu içindeki sanal switchleri gösterir.

dcui

Standart login ekranı gibi arayüzü devreye sokar.

vsish

VMWare interaktif shell’i açar.