Linux WHM mail serverı olan Exim mail server üzerinde en çok kullanılan SSH komutlatlarını açıklamaları ile birlikte alt kısımda bulabilirsiniz.

# /scripts/eximup –force Komutu ile exim kurulumunu yapabilirsiniz
# exim –bpc Komutu ile sunucunun mail kuyruğundaki mail sayısını görüntüleyebilirsiniz.
# /etc/init.d/exim restart Komutu ile Exim’i restart edebilirsiniz.
# tail -f /var/log/exim_mainlog Komutu ile mail log takibi yapabilirsiniz.
# exim -bp Mail kuyruğunu lisleter
# exiwhat Şuanda exim’in ne yaptığını gösterir.
# exim -Mvl “Mail ID” Komutu ile mail içeriğini görebilirsiniz.
# exim -Mrm {message-id} ID sini yazdığınız mailleri silebilirsiniz.
# exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm Tüm mailleri silebilirsiniz
# exim -bp | awk ‘/^ *[0-9]+[mhd]/{print “exim -Mrm ” $3}’ | bash Tüm kuyruğu temizleyebilirsiniz.
# exiqgrep -f [user]@domain Belirli kullanıcıya ait mailleri listeleyebilirsiniz.
# exim -bp | exiqsumm Komutu ile detaylı kuyruk özeti alabilirsiniz.
# exim -qf -v Mail kuyruğunu yeniden gönderime zorlayabilirsiniz.

Tüm mail kuyruğunu yedeklemek ve silmek için

cd /var/spool
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mail:mail exim

 

Direkt mail kuyruğunu silmek için

service exim stop
killall exim
killall -9 exim
cd /var/spool/exim/input
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/msglog
ls | xargs rm -rf
cd /var/spool/exim/db
ls | xargs rm -rf

sonrasında yapılacak işlem

service exim start