Bu kısımda spam Outbound maillerimizin dışarı gitmemesi için Postfix ve Spamassasin ayarları ile özelleştirmeler ve Policyd Şifre koyma işlemi yapılacaktır.

Htaccess ile arayüze şifre güvenliği koyulması
Kurduğumuz uygulama herhangi bir parola koruması içermediğinden herkes tarafından http://IP/webui/ sayfasında kural eklenip çıkarılabilir bu yüzden buna Apache tarafında şifre koyalım
Bunun için apache sunucusunun ayarlarını değiştirelim

Bunun için apache sunucusunun ayarlarını değiştirelim

 nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Burada dosya içindeki herşeyi silip aşağıdaki satırları ekleyelim,


<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html
     <Directory /var/www/html>
      AuthType Basic
      AuthName "Giris yapiniz"
      AuthUserFile /var/www/.htpasswd
      Require valid-user
    </Directory>
</VirtualHost>

http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ sayfasından parola ve şifre oluşturup çıkan md5 hash kodunu koplayalıp

nano /var/www/.htpasswd

sitedeki içeriği buraya yapıştırınız dosyasına yapıştırınız

Apache sunucusunu restartlayalım

service apache2 restart

Bundan sonra sayfaya şifre ile giriş yapılacak http://IP/webui sitesinden deneyebilirsiniz

Spamassasin spam mailleri silme

Spamassasin spam mailleri keşfedip işaretlemesine karşın silme işlemini son kullanıcıya bırakıyor ve bizde bu maillere discard uygulayıp sileceğiz

nano /etc/postfix/main.cf

Aşağıdaki satırı yok ise herhangi bir yere yapıştırınız

# spamları silme
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks

header_checks adında dosya oluşturup editleyelim

nano /etc/postfix/header_checks

Aşağıdaki satırları yapıştırınız

#Bu kod mail headerindeki yazıları okuyup ona göre spamassasinde kuralı aşmış olanları discard eder
^X-Spam-Flag:.YES* DISCARD spam

Relay server mekanizmasının headerlerde oluşturduğu yolları silme

Bu aşamada aktarmayı yapan C panel sunucusunun gönderdiği makinenin adı kullandığı MTA ve özel bilgilerin olduğu yapıları headerden sileceğiz

nano /etc/postfix/main.cf

Aşağıdaki satırı yok ise herhangi bir yere yapıştırınız

# spamları silme
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks

header_checks adında dosya oluşturup editleyelim

nano /etc/postfix/header_checks

Aşağıdaki satırları yapıştırınız

/^Received:/ IGNORE

Spamassasinin bıraktığı izleri silme

Ayarladığımız ayarlara göre Spamassasin headerde yazı bırakmayı söylemiştik şimdi o ayarları sileceğiz

nano /etc/postfix/main.cf

Aşağıdaki yok ise satırı herhangi bir yere yapıştırınız

# spamları silme
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks

header_checks adında dosya oluşturup editleyelim

nano /etc/postfix/header_checks

Aşağıdaki satırları yapıştırınız

^X-Spam-Checker-Version:* IGNORE

Policyd kuralları yazma
Policyd kurallarını arka planda mysql(vb) gibi programlarda tutan bir programdır ve buralardan istediğiniz kuralları yazıp işlem yapabilirsiniz

Bu kısımda Policyd için nasıl kuralların yazılacağı ve aktifleştirileceğinden bahsediyor

https://wiki.zimbra.com/wiki/Postfix_Policyd

Burada nasıl manuel kural yazılacağını söylüyor

Kaynakça
https://wiki.apache.org/spamassassin/DeletingAllMailsMarkedSpam